Cesta: Web » Financování »

Obchodní_sdělení

Financování

Projekt "Višňovka"

 

Podminky financování:

 

-rezervační záloha 150 000 Kč

 

Projekt “Ořechovka”

 

Splátkový kalendář k bytům

Rezervační podmínky před dokončením:

 

rezervační kauce: rezervační poplatek ve výši 5% z celkové kupní ceny včetně zákonného DPH, minimálně však 100.000,–Kč (jednostotisíc-korun-českých) a to do třech kalendářních dnů od podpisu Rezervační smlouvy

 

1. platba: splátka ve výši 10% ceny bytu z celkové kupní ceny včetně DPH a to do sedmi kalendářních dnů od podpisu Budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k Vaší nemovitosti

2. platba: splátka ve výši 40% po dokončení hrubé stavby

3. platba: splátka ve výši 20% z celkové kupní ceny bytu včetně DPH a to do patnácti kalendářních dnů, po osazení oken a balkónových dveří

5. platba: splátka ve výši 20% ceny bytu z celkové kupní ceny bytu včetně DPH, do patnácti kalendářních dnů po dokončení vnitřních omítek

6. platba: splátka ve výši 5% (bez rezervačního poplatku) z celkové kupní ceny bytu včetně DPH a to do deseti pracovních dnů od doručení kolaudačního souhlasu 

 

Rezervační podmínky po dokončení:

1. rezervační záloha
2. doplatek dle kupní smlouvy