Cesta: Web » O nás » Inženýrská činnost »


Inženýrská činnost

Nabídka služeb: zajišťujeme pro své klienty nezávislou a nestrannou kontrolu, maximální vyhodnocení a eliminace rizik, optimalizace nakladu napříč celým průběhem stavebního díla.

 

1.     Inženýrská činnost

Stavební dozor

Technický dozor investora, TDI

Posouzení investičního záměru, proveditelnost investičního záměrů

Inženýrská činnost (zajištění vašeho investičního záměru)

Jednání s dodavateli, projektanty

Svolání a vedení kontrolních dnů stavby

Vlastní dozor na stavbě

Příprava dokladů ke kolaudaci

Kontrola odstraňování vad

Organizování reklamačních jednání

Kontrola kvality prováděných prací a technologií

Kontrola stavebních prací a technologií

Kontrola projektové dokumentace (úplnost dle vyhl. č. 499/06 Sb., ČSN, ekonomika řešení resp. Optimalizace projektu – technologie, kvalita, náklady)

Kontrola čerpání finančních prostředků a průběžné fakturace stavby

Kontrola průběhu předepsaných zkoušek a měření

Kontrola stavebních postupů s harmonogramem stavby

2.     Rozpočtářské práce

Kontrola a zpracování rozpočtů stavby

Kontrola čerpání rozpočtu

Kontrola stavebních rozpočtů a nabídek

Kontrola reálnosti cenové nabídky

Kontrola a rozbor jednotlivých položek

Optimalizace, finanční úspory

  1. Ostatní služby

Konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebnictví

příprava staveb a pomoc při řízení stavebních projektů

Vyřizování územního a stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, včetně všech potřebných vyjádření, zajištění kolaudace stavby

Zpracování podkladů pro výběrová řízení

Uspořádání a organizování výběrových řízení

Analýza a vyhodnocení cenových nabídek

Řešení klientských změn

Stavební a technické průzkumy

Zajištění projektové dokumentace a potřebných povolení pro stavbu

Zajištění podkladů pro projektanta (průzkumy, zaměření)

Vypracování harmonogramu výstavby

Stavebně-právní poradenská činnost

Sjednání výhodného financování

Zajištění odborných, expertních a znaleckých posudků